Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý ‘Cà Mau’ cho sản phẩm tôm sú

Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý ‘Cà Mau’ cho sản phẩm tôm sú

Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý ‘Cà Mau’ cho sản phẩm tôm sú

Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý ‘Cà Mau’ cho sản phẩm tôm sú

Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý ‘Cà Mau’ cho sản phẩm tôm sú
Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý ‘Cà Mau’ cho sản phẩm tôm sú
Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý ‘Cà Mau’ cho sản phẩm tôm sú

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau vừa Ban hành Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú; quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý tôm sú Cà Mau, nhằm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và danh tiếng. Góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người sản xuất, tiêu dùng khi sử dụng chỉ dẫn địa lý tôm sú Cà Mau.

Các nội dung kiểm soát được quy định bao gồm: Kiểm soát sự tuân thủ các quy định về nuôi, chế biến; kiểm soát về nguồn gốc sản phẩm (giống, khu vực địa lý); kiểm soát dấu hiệu sử dụng chỉ dẫn địa lý; kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng mang chỉ dẫn địa lý trong hoạt động thương mại và các nội dung khác có liên quan.

Hoạt động kiểm soát của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo kế hoạch (01 lần/năm). Kế hoạch kiểm soát quy định nội dung, phương án, nhân sự tiến hành kiểm tra, kiểm soát. Kiểm tra, kiểm soát đột xuất trong các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý. Phát hiện hành vi vi phạm hoặc nhận được thông tin khiếu nại tố cáo có hành vi vi phạm việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được quy định trong Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý tôm sú Cà Mau./.

Nguồn tin: CTV Cà Mau

ĐỐI TÁC


@ 2019 Copyright © DT. All rights reserved

Đang online: 4  |   Tổng truy cập: 195512
Gọi ngay
SMS